CASTALIE, speler in de circulaire economie

272 000 022

plastic flessen bespaard sinds het begin van het avontuur. En we staan nog maar aan het begin!

Circulaire economie in 3 woorden

Deel uitmaken van de circulaire economie betekent dat een bedrijfsmodel zo wordt ontworpen dat verspilling van hulpbronnen en de milieu-impact worden beperkt en dat de efficiëntie van producten tijdens de volledige levenscyclus wordt verhoogd.
De 7 pijlers van circulaire economie bij CASTALIE
Sinds de oprichting van CASTALIE maken de 7 fundamentele pijlers van de kringloopeconomie deel uit van het bedrijfsmodel om de consumptie- en productiemethoden te herzien.
icon_chiffre_1_ copy
Pijler “Verlengen van de gebruiksduur”

Onze dispensers zijn ontworpen om lang mee te gaan. Ze worden zorgvuldig gerepareerd en opnieuw geconditioneerd in onze werkplaatsen om een levensduur van 8 jaar te garanderen.

Group 8
Pijler “Duurzaam inkopen”
Het overgrote deel van onze onderdelen komt uit Europa. Wij geven de voorkeur aan hoogwaardig en recyclebaar materiaal, zoals roestvrij staal en glas!
icon_chiffre_1_ copy 5
Pijler “Ecologisch design”
Het volledige PURE-gamma is ontworpen met het CETIM volgens de norm NF E01-005. De levensduur van onze dispensers wordt geoptimaliseerd door ze te reconditioneren, waardoor ze een tweede leven krijgen!
icon_chiffre_1_ copy 2
Pijler “Recycling”

Wanneer onze dispensers het einde van hun levensduur bereiken, worden onderdelen die in goede staat zijn gerecupereerd voor hergebruik. De resterende onderdelen gaan naar gespecialiseerde fabrieken om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk onderdelen worden gerecycled.

icon_chiffre_1_ copy 4
Pijler “Industriële en territoriale ecologie”
CASTALIE doet een beroep op plaatselijke partners voor de uitvoering van haar activiteiten in Frankrijk: – Ecologische leveringen in de regio Ile-de-France met Ecolotrans – Een netwerk van technici in heel Frankrijk – Montage van de filtratiekits door ESAT Yvonne Wendling, in Issy-les-Moulineaux, op een steenworp afstand van ons magazijn.
icon_chiffre_1_ copy 3
Pijler “Functionele economie”
De CASTALIE-dispensers worden aangeboden in het kader van een leasecontract, gecombineerd met reconditionerings- en onderhoudsdiensten. Zo kunnen we onze dispensers van A tot Z volgen en hun levensduur optimaal verlengen.
icon_chiffre_1_
Pijler “Verantwoorde consumptie”
We begeleiden al onze klanten bij een milieuvriendelijkere aanpak door hen aan te moedigen plastic voor eenmalig gebruik te verminderen met plaatselijk geproduceerd water en met herbruikbare houders en door hen water van goede kwaliteit aan te bieden.

De levenscyclus van een CASTALIE-dispenser

Al 11 jaar stellen we alles in het werk om u een zo milieuvriendelijk mogelijke dispenser aan te bieden.

Al 11 jaar stellen we alles in het werk om u een zo milieuvriendelijk mogelijke dispenser aan te bieden.

De levenscyclusanalyse (LCA) is een manier om de totale milieueffecten van een product of dienst te beoordelen. Hiermee kunnen we de belangrijkste emissiepunten lokaliseren, waarna we maatregelen kunnen treffen om schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken.
Hoe gaat dat er bij CASTALIE aan toe?
Tot slot kunnen we aan de hand van de LCA die EKODEV* in 2018 heeft uitgevoerd, de impact van de dispenser beoordelen in vergelijking met de alternatieven die vandaag beschikbaar zijn. (De resultaten geven een impact aan van 1l water in gram CO2):
*In deze studie wordt alleen gekeken naar de effecten in verband met de uitstoot van broeikasgassen (CO2e) en wordt geen rekening gehouden met de effecten op het waterverbruik, de bodemverontreiniging of andere ecotoxiciteit.
Group 20
1l CASTALIE-water

= - 88% CO-voetafdruk vergeleken met
1l water in plastic fles

Group 20